logo

Bullfinch, akciová společnost

Bullfinch, a.s. je licencovaným dražebníkem, má oprávnění k organizaci dražeb a proškoleného licitátora. Služby poskytuje po celém území České republiky.

Navrhovatelům i účastníkům dražby poskytujeme ucelené služby od úvodních konzultací, přes zajištění veškerých náležitostí spojených s vyhlášením a provedením dražby, po ukončení a vypořádání dražby.

Pracujeme pro fyzické i právnické osoby, pro insolvenční správce, pro obce, pro kraje ap. Kromě vlastních stránek inzerujeme naše dražby na významných informačních serverech.


Zrealizujeme pro vás dražby průmyslových nemovitostí, domů, bytů, movitých věcí, dražby při společenských příležitostech - reklamní, dobročinné...

Pořádáme také elektronické dražby

  • Elektronická dražba konaná prostřednictvím internetu dokáže oslovit více zájemců
  • Služby dražebníka při elektronické dražbě jsou levnější
  • Elektronická dražba zjednodušuje celý průběh dražby

Dražba má řadu výhod proti přímému prodeji

  • dražebník se řídí postupy stanovenými zákonem - od seznámení zájemců s předmětem dražby a pořízení podkladů až po zajištění platby
  • jasná pravidla zaručují průhledný a bezkorupční přechod vlastnictví
  • soutěž nakupujících zajišťuje nejlepší dosažitelnou cenu
  • vlastnictví přechází rychle, již příklepem licitátora
Bullfinch, a.s., Riegrova 1048, 508 01 Hořice
IČO: 25146777
Spisová značka: B 2073 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové
Den zápisu: 30.července 1997


licitátor na dražbě

KONTAKT:
Bullfinch, a.s.
Riegrova 1048
508 01 Hořice

Ing. Pavel Hančar
mob.:604 241 049
tel.:493 621 003
pavel@hancar.cz