logo

Bullfinch, akciová společnost

Bullfinch, a.s. je licencovaným dražebníkem, má oprávnění k organizaci dražeb a proškoleného licitátora. Služby poskytuje po celém území České republiky.


Aktuality ze světa dražeb

 • Od 1.1.2014 je k zápisu výsledku dražby do katastru nemovitostí nutná součinnost vydražitele.
 • Od 26.2.2014 zajišťujeme i nedobrovolné dražby.
 • Naše firma uzavřela pojistku z profesní odpovědnosti na 35 milónů korun a je připravena pořádat i elektronické dražby prostřednictvím internetu.
 • Průkaz energetické náročnosti budov není třeba při přechodu vlastnictví nemovitosti dražbou - informace MPO ČR.
 • Zákon začal umožňovat elektronické dražby prostřednictvím veřejné datové sítě.
 • Obce se seznamují s využíváním institutu dražeb: Nebojte se veřejných dražeb.
 • Veřejné dražby jsou vhodným nástrojem prodeje obecního majetku, Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, které je pověřeno dohledem a metodickou podporou v oblasti veřejných dražeb, vydalo příručku.
 • Užitečné odkazy:

  Konkursní noviny

  MMR ČR

  Centrální adresa

průběh dobročinné dražby

DRAŽBA
SE VYPLATÍ!